Insatser inom vård och omsorg - Ansökan

Här kan du som är äldre/senior, vuxen med fysisk funktionsnedsättning, kroppslig sjukdom eller demenssjukdom ansöka om hjälp och stöd inom vård och omsorg via blankett.  

Exempel på stöd som du kan få utifrån dina behov:

  • hemtjänst
  • trygghetslarm
  • ledsagning
  • avlastning för anhörig
  • dagverksamhet
  • vårdboende eller gruppboende

Mer information om vård och omsorg

Om du inte vill ansöka om stöd via blanketten så kan du, eller en anhörig, kontakta:

Eva Edler Andersson, Assistent
Telefon: 040-34 63 43

Kristian Noresson, Assistent
Telefon: 040-34 39 44

Ansökan via blankett skickas med brev till:

Malmö stad
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Avdelningen för myndighet
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter