Kostnadsfritt busskort för elever i årskurs 7-9 - Intresseanmälan

Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om färdvägen mellan skolan och hemmet är minst 4 kilometer. Intresseanmälan för kostnadsfritt busskort ska göras inför varje nytt läsår.

Om du tror att du uppfyller kraven och är i behov av busskort inför läsåret 2019/2020 kan du från och med den 2 april göra en intresseanmälan för ett kostnadsfritt busskort.

Det här gäller för kostnadsfritt busskort

  • Det kostnadsfria busskortet omfattar endast elever folkbokförda i Malmö stad och gäller inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Skolan beställer och delar ut busskortet.
  • Om du inom kort flyttar och avser att anmäla intresse för ett busskort utifrån en kommande adress behöver du styrka den genom att bifoga en kopia på ditt bostadskontrakt. Detta för att vi ska mäta avståndet utifrån den nya adressen.

Mer om kostnadsfritt busskort

Ansökan gäller inte för vårterminen 2019

Om du tror att du uppfyller kraven och är i behov av busskort under vårterminen 2019 så kontaktar du din skola. Du ska inte ansöka via blankett eller tjänst.

Ansökan via tjänst

Om du ansöker eller lämnar intresseanmälan via grundskolans tjänst behöver du e-legitimation.

Ansökan via blankett skickas till

Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Efter du skickat in intresseanmälan

Om du gjort en ansökan eller intresseanmälan via tjänsten får du svar per mejl, men du kan också se beskedet när du loggar in i tjänsten. Om du har gjort en intresseanmälan på blankett får du svaret per post.

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se