Förskoleklass eller årskurs 7 - Beslut om skolplacering

Du som har ansökt om plats i förskoleklass eller i årskurs 7 kan se ditt barns skolplacering i e-tjänsten. 

Du behöver inte tacka ja eller nej till beslut om skolplacering. Du ska endast meddela skolplaceringsenheten om barnet fått plats och ska gå på en fristående skola eller en skola i en annan kommun.

Mer om att söka till förskoleklass eller årskurs 7

Om du har en annan skolplacering

Om du har fått en annan skolplacering på en fristående skola eller i en annan kommun behöver du meddela skolplaceringsenheten att du inte kommer att börja på en kommunal skola i Malmö stad.

Du behöver skicka in underlag som visar att du har blivit antagen på en annan skola till skolplaceringsenheten.

Skicka underlaget per brev till:

Skolplaceringsenheten 
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Eller per e-post till: skolplaceringsenheten.grf@malmo.se

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten