Förskoleklass eller årskurs 7 - Beslut om skolplacering

Du som har ansökt om plats i förskoleklass eller i årskurs 7 kan se ditt barns skolplacering i e-tjänsten. 

Du behöver inte tacka ja utan skolan kommer kontakta dig för mer information om skolstarten.

Tacka nej till skolplats

Om du inte vill ha skolplatsen du blir tilldelad är det viktigt att du tackar nej antingen i e-tjänsten eller via blankett. Tänk på att ditt barn behöver ha en skolplacering på en fristående skola eller i en annan kommun om du tackar nej till skolplatsen på den kommunala skolan.

Tacka nej via e-tjänst

Läs gärna instruktionerna om hur du tackar nej till skolplats via e-tjänsten.

Mer om att söka till förskoleklass eller årskurs 7

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se