Grundskola - Beslut om skolplacering i förskoleklass eller årskurs 7

Du som har ansökt om plats i förskoleklass eller i årskurs 7 kan se ditt barns skolplacering i e-tjänsten. 

Du behöver inte tacka ja till beslut om skolplacering. Du behöver dock tacka nej till platsen om du fått en annan skolplacering på en fristående skola eller i en annan kommun.

Mer om att söka till förskoleklass eller årskurs 7

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten