Lotteritillstånd - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Via denna tjänst kan ni, som förening/organisation, ansöka om lotteritillstånd hos fritidsförvaltningen.

Lotteritillstånd – när behövs ett tillstånd och vilka villkor måste föreningen/organisationen uppfylla?

Kostnad: 300 kronor

Tillståndets giltighetstid: 3 år

Obligatoriska bilagor:

  • Protokollsutdrag
  • Förteckning av styrelseledamöter
  • Senaste årsmötesprotokoll

Lotteritillståndet omfattar:

När en förening registrerat sig får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp (964 034 kr för 2022)* under en treårsperiod. Registreringen gäller i max tre år. Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

  • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (12 kronor år 2022).
  • Vinster får bara vara varor.
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (8 050 kronor år 2022).
  • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och:
    • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Ni måste även registrera er om ni avser att börja sälja lotter eller vill ha möjligheten att skriva på lottlistor innan själva tillställningen äger rum.

Faktura skickas till er förening när tillståndet beviljats. Genom att fylla i och skicka denna ansökan till fritidsförvaltningen skapas det ett ärende där fritidsförvaltningens bidragsenhet kommer att hantera ärendet och återkomma till er.

*2022 års prisbasbelopp är 48 300 kronor.

Lotteriföreståndare

Lotteriföreståndaren väljs av föreningen på ett styrelsemöte och ansvarar för att se till att spellagen följs av föreningen. Lotteriföreståndaren ska också skicka in redovisning till fritidsförvaltningen.

Spellagen (2018:1138) - kommunens och Spelinspektionens ansvar

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen (2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

Malmö stad, i det här fallet fritidsförvaltningen, ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Malmö stad. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa