In- och utfart - Ansökan

Här kan du ansöka om att fasa kantstenen vid en befintlig eller vid en ny in- och utfart till din fastighet. Malmö stad beviljar tre till fem meter fasning.

Om du har ett pågående eller nyligen beviljat bygglov glöm inte ange diarienummer i din ansökan eller bifoga handlingarna direkt i ärendet.

Innan du ansöker

Läs mer information om in- och utfart.

Det är viktigt att du anger följande uppgifter i e-tjänsten:

  • Fastighetsbeteckning och adress för den fastighet där du vill anlägga eller ändra en in- och utfart
  • Utförlig beskrivning av ditt ärende
  • Fullständiga kontaktuppgifter

Bifoga handlingar

Du ska bifoga följande handlingar till din ansökan:

  • Måttangiven skiss eller ett foto över hur platsen ser ut idag med de förändringar du önskar göra.
  • Dokument som styrker ägarförhållandet på fastigheten.

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
fgk@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Sökanden ska vara ägare av den aktuella fastigheten