Fasad kantsten vid in- och utfart - Ansökan

Här kan du ansöka om fasning av kantsten på max 3 meter vid en ny in- och utfart, alternativt förändring av en befintlig kantstenssänkning vid en fastighet. 

Ansökan gäller endast för in- och utfarter vid en- och tvåfamiljshus. Gäller ditt ärende in- och utfart vid flerfamiljshus eller verksamhet hanteras detta genom bygglov.

Läs mer om vad som gäller för in- och utfarter

I e-tjänsten ska du

  • ange din adress i sökfältet
  • markera platsen på kartan
  • bifoga en måttangiven skiss eller foto av hur platsen ser ut idag samt där de förändringar du önskar utföra framgår
  • styrka ägandeförhållandet på fastigheten .

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
fgk@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@malmo.se