Fristående grundskola - Anmälan om elev med upprepad eller längre frånvaro

Enligt skollagen (7 kap. 22 §) ska fristående skolor anmäla till Malmö stad om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan.

Läs mer om frånvaro för elev på fristående grundskola

Anmälan skickas med post till

Grundskoleförvaltningen
Malmö stad
Registrator
205 80 Malmö

Av sekretesskäl tar Malmö stad inte emot anmälan via e-post.

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen
grundskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se