Fristående grundskola eller annan kommunal huvudman - Anmälan om elevs frånvaro

Enligt skollagen (7 kap. 22 §) ska fristående skolor och andra kommunala huvudmän anmäla till Malmö stad om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan.

Mer information om en elev har upprepad eller längre frånvaro

Anmälan skickas med post till

Grundskoleförvaltningen
Malmö stad
Registrator
205 80 Malmö

Av sekretesskäl tar Malmö stad inte emot anmälan via e-post.

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen
grundskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se