Elev med betydande frånvaro på fristående grundskola - Anmälan

Enligt skollagen (7 kap. 22 §) ska fristående skolor anmäla till Malmö stad om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan.

Läs mer om frånvaro för elev på fristående grundskola

Arbete med att ta fram en uppdaterad anmälningsblankett pågår. Tillsvidare sker anmälan antingen via blankett ”Anmälan om betydande frånvaro för elev” eller via separat fritext med rektors underskrift.

Anmälan skickas med post till

Grundskoleförvaltningen
Malmö stad
Registrator
205 80 Malmö

Av sekretesskäl tar Malmö stad inte emot anmälan via e-post.

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen
grundskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se