Arrendera mark - Förfrågan

Du kan skicka in en förfrågan om att arrendera (hyra) mark av fastighets- och gatukontoret för olika användningsområden som till exempel jordbruk, upplag och parkeringsplatser.

För att kunna ta ställning till inkommande förfrågningar efterfrågar vi uppgifter som hjälper oss att förstå dina önskemål. Därefter görs en bedömning om det finns lämplig mark för din verksamhet. Tänk på att det finns mark i Malmö som kommunen inte äger och det är därför inte säkert att den mark du är intresserad av kan upplåtas av kommunen.

Läs om att arrendera mark

Ta hjälp av Malmö stads stadsatlas för att hitta aktuella områden och fastigheter

Blanketten skickas till

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
Markavtalsenheten
205 80 Malmö

eller med e-post till fgk@malmo.se

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
fgk@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
fgk@malmo.se