Arrendera mark - Säga upp avtal

Om du vill säga upp ditt arrendeavtal med fastighets- och gatukontoret kan du skicka in ett uppsägningsformulär. I ditt avtal framgår hur lång uppsägningstiden är och när du då behöver säga upp avtalet för att det inte ska förlängas.

Du kommer få en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit din uppsägning.

Tänk på att 

  • uppsägningen måste vara oss tillhanda senast på sista uppsägningsdagen för att uppsägningen ska vara giltig
  • uppsägningen måste göras av en behörig person, det vill säga den juridiska* eller fysiska person som Malmö stad ingått avtal med
  • uppsägningen kan skickas via e-post från behörig person eller via brev och ska då undertecknas av behörig person.

*Med juridisk person menas behörig firmatecknare.

Läs om nyttjanderättsavtal och avtalstider för arrenderad mark

Blanketten skickas till

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
Markavtalsenheten
205 80 Malmö

eller med e-post till fgk@malmo.se

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
fgk@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
fgk@malmo.se