Friköp av tomträtt - Intresseanmälan

Du som är tomträttshavare kan skicka in en intresseanmälan om att få friköpa din tomträttsfastighet.

Tillsammans med intresseanmälan ska du skicka in den senaste årsredovisningen.

Läs om tomträtt

Anmälan skickas till

fgk.fastighetsavdelningen@malmo.se

eller per post till:

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
Markavtalsenheten
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
fgk@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
fgk@malmo.se