Friköp av tomträtt för flerbostadshus och industri - Intresseanmälan

Du som är tomträttshavare kan skicka in en intresseanmälan till fastighets- och gatukontoret om att få friköpa din tomträtt.

Handläggningstiden varierar beroende på mängden inkomna intresseanmälningar.

Malmö stad har ingen skyldighet att tillåta friköp av tomträtter. En bedömning görs i varje enskilt fall utifrån rådande förutsättningar.

För bostadsrättsföreningar

Tillsammans med intresseanmälan ska bostadsrättsföreningar också skicka in den senaste årsredovisningen.

Friköpspriset

Friköpspriser tas inte fram rutinmässigt för flerbostadshus och industrier i samband med avgäldsregleringar. Istället tar kommunen fram friköpspriset efter förfrågan från tomträttshavaren. Friköpspriset för fastigheten bestäms genom en marknadsvärdering i varje enskilt fall. Markens marknadsvärde påverkas inte av byggnadernas skick.

Friköpspriset är endast giltigt under en begränsad tid. Om ett friköp inte sker i samband med en förfrågan, kan man alltså inte räkna med att priset är detsamma.

Läs mer om tomträtt

Intresseanmälan skickas till

e-post fgk@malmo.se

eller per post till:
Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
Fastighetsavdelningen
Markavtalsenheten
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
fgk@malmo.se