Avanti 2.0 arbetsmarknadsinsats - Remiss för handläggare

Avanti 2.0 är en arbetsmarknadsinsats med anpassad SFI som vänder sig till Malmöbor med självupplevd psykisk ohälsa i samband med migration och/ eller i samband med etableringen i Sverige.

Remiss till Avanti kan skickas in av

  • arbetsförmedlare
  • sfi-anordnare
  • kurator inom primärvården
  • arbetsmarknadssekreterare och socialsekreterare genom AMA.

För att få rätt till insatsen ska personen vara

  • inskriven på Arbetsförmedlingen och
  • i behov av sfi.

Läs mer om arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad

Bifoga samtycke

Tillsammans med remissen ska du skicka in ett samtycke om hävande av sekretess som ska vara undertecknat av personen som insatsen berör. Du hittar samtyckesblanketten under "Hämta blanketter".

Remiss med samtycke skickas till

Arbetsmarknadsavdelningen, Avanti 2.0
Nobelvägen 66
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Arbetsmarknadsavdelningen
asf.arbetsmarknad@malmo.se
040-34 45 90

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se