Avanti arbetsmarknadsinsats - Remiss för handläggare

Avanti är en arbetsmarknadsinsats som riktar sig till Malmöbor som på grund av krigsrelaterat trauma eller migrationsrelaterad stress upplever symtom på eller fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Remiss till Avanti kan skickas in av

  • arbetsförmedlare
  • kurator hos sfi-anordnare
  • kurator inom primärvården
  • arbetsmarknadssekreterare och socialsekreterare genom AMA.

För att få rätt till insatsen ska personen vara

  • inskriven på Arbetsförmedlingen och
  • i behov av SFI.

Läs mer om arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad

Bifoga samtycke

Tillsammans med remissen ska du skicka in ett samtycke om hävande av sekretess som ska vara undertecknat av personen som insatsen berör. Du hittar samtyckesblanketten under "Hämta blanketter".

Remiss med samtycke skickas till

AVANTI, Arbetsmarknadsavdelningen
Nobelvägen 66
212 15 Malmö

Kontaktuppgifter

Arbetsmarknadsavdelningen
asf.arbetsmarknad@malmo.se
040-34 45 90

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se