Aktivering i grupp och arbetsträning - Remiss för handläggare

Aktivitetscenter erbjuder aktivering i grupp och individuellt anpassad arbetsträning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av begränsningar utifrån fysisk eller psykisk ohälsa.

För att en person ska få delta i Aktivitetscenters insatser krävs det att hen är drogfri.

Remiss till insatserna kan skickas in av handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Läs mer om arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad

Remissen skickas till

Aktivitetscenter
Pildammsvägen 26 A
205 80 Malmo

Kontaktuppgifter

Aktivitetscenter
asf.arbetsmarknad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se