Arbetsförmågebedömning - Remiss för handläggare

Arbetsförmågebedömning är en insats på Aktivitetscenter som vänder sig till personer med psykisk/fysisk ohälsa och lång frånvaro från arbetsmarknaden.

Remissen kan skickas in av handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Tänk på att

  • medicinska utredningar ska så långt det är möjligt vara genomförda innan arbetsförmågebedömningen påbörjas
  • sjukskrivna deltagare välkomnas endast med läkarens godkännande av en arbetsförmågebedömning
  • deltar personen i en behandling/rehabilitering, till exempel smärtrehabilitering, ser vi gärna att den är avslutad innan starten på en arbetsförmågebedömning
  • personen som ska delta i Aktivitetscenters insatser ska vara drogfri.

Läs mer om arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad

Bifoga medicinsk utredning

Det medicinska underlaget ska

  • beskriva personens medicinska status/hinder
  • ge information om genomförda, påbörjade och planerade medicinska utredningar/behandlingar.

Remiss och bifogat underlag skickas till

Aktivitetscenter
Pildammsvägen 26 A
205 80 Malmo

Kontaktuppgifter

Aktivitetscenter
asf.arbetsmarknad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se