Produktionsstöd för återstart av Malmös kulturliv - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Stödet syftar till att rusta kulturlivet i Malmö för en hållbar återstart efter corona-pandemin. Stödet avser framåtriktade insatser som stärker kultursektorns infrastruktur och långsiktiga utveckling och som främjar mångfalden av kulturaktörer och konstnärliga uttryck. Stödet är en tillfällig åtgärd och ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och nationell nivå.

Sista ansökningsdag är den 16 november.

Enskilda kulturutövare hänvisas i första hand till att söka arbetsstipendium.

Mer information om villkoren för stödet och vilka ansökningar som prioriteras.

Obligatoriska bilagor

Det är ett krav att bifoga årshandlingar för 2020 om organisationen bedrivit verksamhet under 2020. Vilka årshandlingar som krävs beror på organisationsform. När ni väljer organisationsform i ansökan kommer de bilagor som krävs av er att visas.

Efter att ni skickat in er ansökan

En prioritering kommer att göras bland de ansökningar som kommer in. Beslut fattas av kulturnämnden den 15 december och skickas ut via meddelande under ert ärende på Mina sidor. Utbetalning sker inom några veckor efter beslut.

Ladda ner en PDF-översikt

För att ladda ner en PDF-översikt över ansökan, klicka på Hämta blankett. Denna PDF är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om ni har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa