Arbetsstipendier för professionella kulturutövare i samband med corona-pandemin - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Arbetsstipendierna är till för att främja enskilda kulturutövares möjlighet till konstnärligt arbete och försörjning under den pågående corona-pandemin. Stipendierna ska utgöra ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och statlig nivå.

Stipendiet är på 30 000 kr.

Sista ansökningsdag är 22 juni.

Beslut tas preliminärt i början av juli. 

Vi har inte möjlighet att ta emot kompletteringar till en inskickad ansökan.

Vem kan ansöka?

  • Du ska vara folkbokförd i Malmö

  • Professionellt yrkesverksamma kulturutövare inom alla konstområden (exempelvis scenkonst, musik, bild och form, litteratur, serier och film), som primärt arbetar på frilansbasis

Vad kan stipendiet användas till?

Arbetsstipendiet avser arbete i Malmö under andra halvåret 2020 och kan användas för

  • Egen konstnärlig praktik

  • Samarbeten och projekt inom det lokala konst- och kulturlivet i Malmö

Vad prioriteras?

  • Kulturutövare vars arbetssituation påtagligt påverkas av corona-pandemin och som har behov av ett arbetsstipendium för att kunna fortsätta sitt konstnärliga arbete

  • Konstnärlig kvalitet samt spridning inom olika konstformer och genrer

Mer information om villkor för stipendiet och vilka ansökningar som prioriteras.

Obligatorisk bilaga

Det är ett krav att bifoga CV för konstnärlig verksamhet.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut dig utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra dig om att du fortfarande är inloggad. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa