Arbetsstipendier för återstart av Malmös kulturliv - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Arbetsstipendierna är till för att främja professionella enskilda kulturutövares möjlighet till konstnärligt arbete och försörjning och ska bidra till en hållbar återstart efter corona-pandemin. Stipendierna ska utgöra ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och statlig nivå.

Stipendiet är på minst 30 000 kr. Beloppet kan bli högre, beroende på antalet sökande som uppfyller villkoren.

Sista ansökningsdag är 16 november.

Vem kan ansöka?

  • Professionellt yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstområden exempelvis scenkonst, musik, bild och form, litteratur, serier och film, som primärt arbetar på frilansbasis.

  • Professionellt verksamma inom andra yrkeskategorier som är viktiga för den kulturella infrastrukturen, till exempel producenter och scentekniker.

Mer information om villkor för stipendiet och vilka ansökningar som prioriteras.

Obligatorisk bilaga

Det är ett krav att bifoga CV för verksamhet inom kulturområdet.

Efter att du skickat in din ansökan

Vi har inte möjlighet att ta emot kompletteringar till en inskickad ansökan. En prioritering kommer att göras bland de ansökningar som kommer in. Beslut tas av kulturnämnden den 15 december och skickas ut via meddelande under ditt ärende på Mina sidor. Utbetalning sker inom några veckor efter beslut.

Ladda ner en PDF-översikt

För att ladda ner en PDF-översikt över ansökan, klicka på Hämta blankett. Denna PDF är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut dig utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra dig om att du fortfarande är inloggad. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa