Byta grundskola vid flytt inom Malmö - Ansökan

Du kan ansöka om skolbyte i samband med att du flyttar till en ny adress inom Malmö. Du som deltar i bytet erbjuds skolplats löpande under terminen. 

Du kan endast ansöka om skolbyte vid flytt inom Malmö två månader innan och två månader efter datumet för inflyttning på den nya adressen.

Om ni har ansökt om skolbyte vid flytt inom Malmö med skolstart till läsåret 2020/2021 så kommer handläggningen av denna ansökan först att påbörjas i juli månad när läsåret 2019/2020 är avslutat. Detta då skolplaceringsenheten just nu handlägger ansökningar för skolbyte vid flytt inom Malmö där önskat skolplaceringsdatum är under pågående läsår 2019/2020.

Ditt barn kan vara med i skolbytet om följande villkor är uppfyllda:

  • Ditt barn går på en kommunal skola i Malmö.
  • Ditt barn flyttar inom Malmö till ny adress.
  • Ditt barn vill byta till en annan kommunal skola under terminen.

Mer om skolbyte för dig som flyttat inom Malmö under aktuellt läsår.

För att din ansökan ska vara giltig måste

  • en kopia på ett undertecknat bostadskontrakt bifogas i din ansökan (adress och tillträdesdatum måste framgå)
  • barnets samtliga vårdnadshavare godkänna ansökan i e-tjänsten.

Ansökan och kopia på bostadskontrakt skickas till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Vi tar inte emot ansökan via e-post!

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten