Grundskola - Ansökan om skolbyte vid flytt inom Malmö

Du kan ansöka om skolbyte i samband med att du flyttar till en ny adress inom Malmö. Du som deltar i bytet erbjuds skolplats löpande under terminen eller vid nästkommande terminsstart.

Tänk på att:

  • Ansökan måste inkomma tidigast en månad innan och senast en månad efter flytten.
  • Du kan bara ansöka om skolbyte på grund av att du har flyttat en gång per flytt.
  • Du väljer om du vill att bytet ska ske omgående i samband med flytten eller vid nästkommande terminsstart.
  • Om du har påbörjat sista terminen i årskurs 9 kan du inte ansöka om byte på grund av flytt.

Ditt barn kan vara med i skolbytet om följande villkor är uppfyllda:

  • Ditt barn går på en kommunal skola i Malmö.
  • Ditt barn flyttar inom Malmö till ny adress.

Mer om skolbyte för dig som flyttat inom Malmö under aktuellt läsår.

För att din ansökan ska vara giltig måste

  • en kopia på ett undertecknat bostadskontrakt bifogas i din ansökan (adress och tillträdesdatum måste framgå)
  • barnets samtliga vårdnadshavare godkänna ansökan i e-tjänsten senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansöker ni via blankett ska samtliga vårdnadshavare underteckna blanketten. Blanketten ska ha inkommit till skolplaceringsenheten senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan och kopia på bostadskontrakt skickas till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Vi tar inte emot ansökan via e-post!

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten