Registrera bidragsberättigad förening hos fritidsförvaltningen - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Via denna tjänst kan registrerad förening i Malmö stad ansöka om att bli registrerad som bidragsberättigad förening hos fritidsförvaltningen.

Ni som har en ideell förening registrerad i Malmö stad och uppfyller villkoren kan ansöka om att till bidragsberättigad förening hos fritidsförvaltningen. Som bidragsberättigad förening får ni till exempel tillgång till fritidsförvaltningens föreningsbidrag, kostnadsfria bokningar av idrottsanläggningar för barn och unga och kostnadsfria utbildningar. 

Om villkoren för bidragsberättigad förening hos fritidsförvaltningen

När du skickat in ansökan till fritidsförvaltningen skapas ett ärende. Fritidsförvaltningen kommer att hantera ärendet och kommunicera med er via e-tjänsten vid eventuella frågor och för tidsbokning av informationsmöte.

Tänk på att det bara är firmatecknaren som kan skicka in ansökan.

Ansökan består av:

  • Föreningsinformation och kontaktuppgifter
  • Föreningens bankgiro eller plusgiro 
  • Aktivitetsschema över föreningens planerade aktiviteter

Följande skickas in som bilaga i ansökan:

  • Medlemsregister med namn, adress, postnummer, ort och födelsedatum (6 siffror)
  • Föreningens stadgar
  • Protokoll från senaste ordinarie årsmöte – i protokollet ska det synas att resultat- och balansräkningen är godkänd, att revisionsberättelsen har lagts till handlingarna och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet
  • Föreningens senast definitiva resultat- och balansräkning
  • Rutin för begränsat registerutdrag - Enbart för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet

Om förmåner och bidrag hos fritidsförvaltningen

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa