Registrera organisation hos fritidsförvaltningen - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Via denna tjänst kan organisationer som representerar föreningar, målgrupp, område eller verksamhet i Malmö ansöka om att bli registrerad hos fritidsförvaltningen.

Ni som har en organisation och uppfyller villkoren kan ansöka om att registrera er hos fritidsförvaltningen. Som registrerad organisation får ni till exempel billigare bokning av idrottsanläggningar och kostnadsfria utbildningar.

För att kunna registreras som organisation hos fritidsförvaltningen måste ni uppfylla villkoren i dokumentet "Föreningsstöd 2023".

Tänk på att det bara är firmatecknaren som kan skicka in ansökan.

Följande ska anges i ansökan: 

  • Organisationsinformation och kontaktuppgifter
  • Organisationens bankgiro eller plusgiro
  • Verksamhetsbeskrivning till digitalt föreningsregister
  • Uppgifter om organisationens medlemmar (Beskriv om ni riktar er till medlemmar eller om ni har medlemsföreningar, hur många medlemmar ni har samt hur många Malmöbor ni når via er verksamhet.)

Följande skickas in som bilaga i ansökan:

  • Organisationens stadgar
  • Protokoll från organisationens bildade eller senaste underskrivna årsmötesprotokoll – i protokollet ska det synas att resultat- och balansräkningen är godkänd, att revisionsberättelsen har lagts till handlingarna och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet
  • Organisationens senast definitiva resultat- och balansräkning
  • Organisationens senast verksamhetsberättelse
  • Organisationens senast verksamhetsplan

Läs om förmåner och vilka bidrag ni kan söka när ni blivit registrerad som organisation.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa