Bygglov och teknisk anmälan - Ansökan om förhandsbesked

Har du planer på att bygga något som kan kräva bygglov och/eller teknisk anmälan ansöker du om förhandsbesked för att få reda på om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen.

Tjänsten kan användas av dig som

 • ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område
 • vill stycka av en bit mark till en ny fastighet.

Mer information om förhandsbesked

Inne i tjänsten

När du kommer in i tjänsten ska du:

 1. Först välja eller ange vilken fastighet som berörs. Om din fastighet håller på att bildas eller avstyckas kan du söka på stamfastigheten.
 2. I nästa steg väljer du vilken åtgärd du planerar att göra (Bygga nytt, bygga till, ändra en befintlig byggnad etcetera). Välj Förhandsbesked.
 3. Därefter anger du för vilket typ av byggnad du önskar söka förhandsbesked samt beskriver den önskade åtgärden.

Bilagor och handlingar

Du ska skicka in följande tillsammans med din ansökan om förhandsbesked:

 • Situationsplan baserat på lämpligt underlag (till exempel primärkarta).
 • Beskrivning av föreslagen byggnads/byggnaders utseende, storlek och användning.
 • Redovisning av eventuella avstyckningar –  både befintliga och föreslagna. Fastighetsreglering hanteras av Lantmäteriet.
 • Redovisning av in- och utfarter – både befintliga och föreslagna.
 • Information om VA-anslutning.

Information om ritningar och handlingar

Om du skickar in din ansökan och en handläggare bedömer att det saknas handlingar kommer du bli meddelad om vad som saknas. Du har därefter möjlighet att komplettera ditt ärende. 

Exempel på övriga handlingar som kan behövas:

Tänk på att:

 • Skicka in handlingarna som separata pdf-filer i originalstorlek. Ritningar kan även skickas in i dwg-format. Upplösningskvalitén ska vara minst 400 dpi. Ritningar måste ha en måttangivelse eller skalstock för att kunna granskas digitalt.
 • Namnge pdf/dwg-ritningsfilen så att den stämmer överens med innehållet. Till exempel: "A003_fasader.pdf".
 • Bifoga en handlingsförteckning över alla ritningar och övriga dokument som ingår i din ansökan.

Information om allmänna ritningskrav.

Avgift för handläggning via e-faktura (företag)

Om du har företag och vill få avgiften för ditt förhandsbesked via e-faktura måste företaget vara anslutet till PEPPOL. Malmö stad skickar endast e-fakturor i PEPPOL BIS Billing 3-format.

Ansök via blankett

Om du vill kan du skicka in din ansökan om förhandsbesked via blankett istället för att använda e-tjänsten. 

Blanketten med bilagor skickas via e-post till

sbk.nyansokan@malmo.se

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten