Grundskola - Tacka nej till plats i förskoleklass eller årskurs 7

Du behöver tacka nej till plats i förskoleklass eller årskurs 7 på kommunal grundskola om du fått en annan skolplacering på en fristående skola eller i en annan kommun.

Söka skola – förskoleklass eller årskurs 7

Tacka nej via e-tjänst

  1. Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation.
  2. När du loggat in ser du en översikt över barnet/barnen du sökt skolplats för. Klicka på det barn som du vill tacka nej för.
  3. Klicka på "Avstå skolplacering".

Tacka nej via blankett

Tacka nej via blankett om 

  • du saknar e-legitimation
  • barnet har skyddade personuppgifter
  • barnet inte är folkbokfört i Malmö
  • barnet har tillfälligt personnummer
  • du och/eller ditt barn saknar svenskt personnummer.*

*Skriv ditt och barnets första sex siffror (födelseår, månad, dag) samt bifoga personbevis/kopia på utländskt pass för att styrka barnets identitet.

Blanketten skickas till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se