Grundskola - Tacka nej till plats i förskoleklass eller årskurs 7

Du behöver tacka nej till plats i förskoleklass eller årskurs 7 på kommunal grundskola om du fått en annan skolplacering på en fristående skola eller i en annan kommun.

Du ska också bifoga underlag som visar att du har blivit antagen på en annan skola.

Söka skola – förskoleklass eller årskurs 7

Tacka nej via e-tjänst

  1. Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation.
  2. När du loggat in ser du en översikt över barnet/barnen du sökt skolplats för. Klicka på det barn som du vill tacka nej för.
  3. Klicka på "Avstå skolplacering".
  4. Bifoga underlag som visar att barnet har blivit antagen på en annan skola.

Tacka nej via blankett

Tacka nej via blankett om 

  • du saknar e-legitimation
  • barnet har skyddade personuppgifter
  • barnet inte är folkbokfört i Malmö
  • barnet har tillfälligt personnummer
  • du och/eller ditt barn saknar svenskt personnummer.*

*Skriv ditt och barnets första sex siffror (födelseår, månad, dag) samt bifoga personbevis/kopia på utländskt pass för att styrka barnets identitet.

Blanketten och underlag skickas till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se