Grundskola - Ansökan om tidigare start i förskoleklass

Du kan ansöka om att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barnet fyller fem år.

Tänk på att

  • samtliga vårdnadshavare måste underteckna ansökan för att den ska vara giltig
  • du kan enbart söka till de grundskolor som listas på blanketten
  • du kan söka till minst en och max sju grundskolor.

Mer information om förskoleklass

Blanketten skickas till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se