Stöd till fristående kulturorganisationer i Malmö i samband med corona-pandemin - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

Ni som har fått beviljat stöd i samband med corona-pandemin ska skicka in en redovisning till Malmö stad.

Redovisningen gäller främst de kulturorganisationer som beviljats extra stöd av Malmö kulturnämnd i juli 2020. Den redovisningen ska skickas in senast den 2021-03-01.

Mer information om åtgärder inom kulturstöd under corona-pandemin.

Kulturorganisationer med beviljat verksamhetsstöd

Kulturorganisationer som har beviljat verksamhetsstöd ska redovisa de extra stöden i den ordinarie redovisningen av verksamhetsstöd. Ni ska alltså inte använda denna e-tjänst och behöver inte skicka in er redovisning till den 2021-03-01.

Ladda ner en pdf-översikt

För att ladda ner en pdf-översikt över redovisningen, klicka på Hämta blankett. Denna pdf är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att redovisa.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en redovisning?

Om ni har sparat en påbörjad redovisning i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att den som redovisar företräder en kulturorganisation i Malmö
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa