Grundskola årskurs 7-9 - Intresseanmälan för kostnadsfritt busskort

Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om färdvägen mellan skolan och folkbokföringsadress är minst 4 kilometer.

Elever som bor på någon annan adress än folkbokföringsadressen kan lämna in en intresseanmälan för att få sitt kort. Om eleven bor på annan adress behöver adressen styrkas med intyg som visar att eleven bor på denna adress.

Mer om kostnadsfritt busskort

Blanketten skickas till

Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se