Grundskola årskurs 7-9 - Intresseanmälan för kostnadsfritt busskort

Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om färdvägen mellan skolan och hemmet är minst 4 kilometer.

Det här gäller för kostnadsfritt busskort

  • Det kostnadsfria busskortet omfattar endast elever folkbokförda i Malmö stad och gäller inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Skolan beställer och delar ut busskortet.
  • Om du inom kort flyttar och avser att anmäla intresse för ett busskort utifrån en kommande adress behöver du styrka den genom att bifoga en kopia på ditt bostadskontrakt. Detta för att vi ska mäta avståndet utifrån den nya adressen.

Mer om kostnadsfritt busskort

Blanketten skickas till

Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se