Mina sidor - Se dina pågående ärenden

Nedan listas de pågående ärenden som du kan följa digitalt i Malmö stad.

Klicka på länkarna nedan för att komma vidare till inloggning för Mina sidor och se dina ärenden.

Stöd och omsorg


rings-wedding-light.pngBorgerlig vigsel - Se din bokning av plats i Folkets park

hand-holding-heart_Resized-01.pngEkonomiskt bistånd - Följ ditt ärende

taxi_resized-01.pngFärdtjänst - Följ ditt ärende

hand-holding-heart_Resized-01.pngOrganisationsbidrag inom social område - Följ ditt ärende

hand-holding-heart_Resized-01.pngOrganisationsbidrag inom funktionsstöds- och äldreområdet - Följ ditt ärende

taxi_resized-01.pngRiksfärdtjänst - Ansökan

Förskola, grundskola och gymnasium


child_Resized-01.pngFristående förskola och enskild pedagogisk omsorg (EPO) - Inrapportering

child_Resized-01.pngFörskola och familjedaghem - Följ din ansökan

Skola_Ikon_R1.pngFritidshem - Följ din ansökan

Skola_Ikon_R1.pngGrundskola - Ansökan om skolbyte, pågående skolbyte, ansökan om skolplats för nyinflyttad, besvara erbjudande

Skola_Ikon_R1.pngGrundskola - Skolskjuts - Följ ditt ärende

Skola_Ikon_R1.pngGrundskola - Ansökan om undervisning i modersmål - Följ ditt ärende

Skola_Ikon_R1.pngGrundskola - Profilutbildning - Följ din ansökan

Skola_Ikon_R1.pngGrundskola - Säga upp plats på fritidshem

Skola_Ikon_R1.pngGrundskola - Säga upp undervisning i modersmål

Skola_Ikon_R1.pngGrundskola - Söka förskoleklass eller årskurs 7 - Följ din ansökan

Skola_Ikon_R1.pngGrundskola - Överenskommelse av digital enhet - Följ ditt ärende

Skola_Ikon_R1.pngGrundskola InfoMentor - Följ ditt barns skolgång

Skola_Ikon_R1.pngGrundskola Skola 24 - Logga in

graduation-cap_Resized-01.pngGymnasieskola - Överenskommelse digital enhet - Följ ditt ärende

Livsmedel, tobak och alkohol


utensils_resized-01.pngLivsmedelsverksamhet - Registrering - Följ ditt ärende

beer_Resized-01.pngLokal för catering - Anmälan om godkännande

Miljö- och hälsoskydd


recycle_Resized-01.pngMiljöfarlig verksamhet - Följ ärende kring inskickad årsrapport

Vuxenutbildning


graduation-cap_Resized-01.pngVuxenutbildning - Överenskommelse digital enhet - Följ ditt ärende

graduation-cap_Resized-01.pngKomvux - Logga in på ansökningswebb

graduation-cap_Resized-01.pngKomvux Malmö - Följ din anmälan till prövning

graduation-cap_Resized-01.pngKomvux Malmö - Se din inskickade avbrottsanmälan

graduation-cap_Resized-01.pngKomvux Malmö - IT support - Följ ditt ärende

graduation-cap_Resized-01.pngKomvux Malmö - Inloggningsuppgifter - Se ditt ärende

graduation-cap_Resized-01.pngSFI i Malmö stad - Följ din anmälan

Om Malmö stad


Klubba_resized-01.pngPersonuppgifter hos kommunen - Följ din begäran om registerutdrag

Klubba_resized-01.pngPersonuppgifter hos kommunen - Radering, rättelse, begränsning, överflytt och invändningar

Bygga och bo


home_Resized-01.png3D-stadsmodell - Följ din beställning

car_Resized-01.pngBoendeparkering - Logga in

car_Resized-01 (1).pngBoendeparkering - Ansökan för tjänstebil, lätt lastbil, MC, utländskt fordon eller tillfälligt parkeringsbehov - Följ ditt ärende

home_Resized-01.pngBygglov, marklov och rivningslov - Se dina ärenden

ship_resized-01.pngBåtplats - Se din köplats

car_Resized-01.pngFasad kantsten vid in- och utfart - Ansökan

home_Resized-01.pngKöpa småhustomter - Se köplats och köpoäng

home_Resized-01 (3).pngMättjänster - Följ din beställning

home_Resized-01.pngNybyggnadskarta - Följ ditt ärende

home_Resized-01.pngPrimärkarta - Följ ditt ärende

Kultur och fritid


table-tennis_Resized-01.pngArrangemang på fritidsanläggning - Följ din ansökan och redovisning

balloon-light-01.pngBarnkalas Folkets park - Se din bokning

shopping-bag-light-01.pngBarnloppis - Se din bokning - Tillfälligt nedstängd

book_Resized-01.pngBiblioteken i Malmö - Skapa ett bibliotekskonto

Teater_Ikon_R1.pngBidrag till det fria kulturlivet - Följ din ansökan

thumbnail.pngKonstmuseets resestipendium från Anna Kockums fond - Ansökan

thumbnail.pngKonstnärlig gestaltning på Rosengårdsbiblioteket - Intresseanmälan

thumbnail.pngKonstnärlig gestaltning på Rosengårdsbiblioteket - Skissuppdrag

shopping-bag-light-01.pngLoppis - Se din bokning

table-tennis_Resized-01.pngLotteritillstånd - Följ din ansökan/redovisning

Teater_Ikon_R1.pngMalmö stads kulturpris - Se din ansökan eller nominering

Teater_Ikon_R1.pngMalmö stads kulturstipendium för konstnärlig utveckling 2023 - Ansökan

Teater_Ikon_R1.pngProjektstöd inom kultur - Följ din ansökan/redovisning

Teater_Ikon_R1.pngProjektstöd Öppna Malmö - Ansökan

table-tennis_Resized-01.pngRegistrera organisation hos fritidsförvaltningen - Ansökan

child_Resized-01.pngSommarkollo - Följ din anmälan

Teater_Ikon_R1.pngStipendier inom kultur - Följ din ansökan/redovisning

Teater_Ikon_R1.pngStöd till studieförbunden - Följ din ansökan/redovisning

Teater_Ikon_R1.pngVerksamhetsstöd inom kultur - Följ din ansökan/redovisning