Mina sidor - Se dina pågående ärenden

Nedan listas de pågående ärenden som du kan följa digitalt i Malmö stad.

Klicka på länkarna nedan för att komma vidare till inloggning för Mina sidor och se dina ärenden.

Stadsmiljö och trafik

Blomlådor på din gata - Följ din ansökan om tillstånd

Stöd och omsorg

Borgerlig vigsel i Rådhuset - Se din bokning

Ekonomiskt bistånd - Följ ditt ärende

Färdtjänst - Följ ditt ärende

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan för två år - Följ ditt ärende

Organisationsbidrag inom funktionsstöds- och äldreområdet - Följ ditt ärende

Riksfärdtjänst - Följ ditt ärende

Verksamhetsbidrag inom socialt område - Ansökan för två år - Följ ditt ärende

Förskola, grundskola och gymnasium

Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg (EPO) - Följ ditt ärende

Förskola och familjedaghem - Följ din ansökan

Fritidshem - Följ din ansökan

Grundskola - Ansökan om skolbyte, pågående skolbyte, ansökan om skolplats för nyinflyttad, besvara erbjudande

Grundskola - Skolskjuts - Följ ditt ärende

Grundskola - Ansökan om undervisning i modersmål - Följ ditt ärende

Grundskola - Profilutbildning - Följ din ansökan

Grundskola - Hantera ditt svar för erbjudande om lovskola

Grundskola - Överenskommelse av digital enhet - Följ ditt ärende

Säga upp plats på fritidshem - Följ din uppsägning

Säga upp undervisning i modersmål - Följ din uppsägning

Grundskola - Söka förskoleklass eller årskurs 7 - Följ din ansökan

Grundskola InfoMentor - Följ ditt barns skolgång

Grundskola Skola 24 - Logga in

Gymnasieskola - Överenskommelse digital enhet - Följ ditt ärende

Livsmedel, tobak och alkohol

Livsmedelsverksamhet - Registrering - Följ ditt ärende

Lokal för catering - Följ din anmälan

Sälja mat och dryck från fordon - se dina bokade platser

Miljö- och hälsoskydd

Klimatkontrakt i Malmö - Följ företagets ansökan

Miljöfarlig verksamhet - Följ ärende kring inskickad årsrapport

Misstänkt allergireaktion - Följ din anmälan

Misstänkt matförgiftning - Följ din anmälan

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning - Överenskommelse digital enhet - Följ ditt ärende

Komvux - Logga in på ansökningswebb

Komvux Malmö - Följ din anmälan till prövning i grundläggande kurser

Komvux Malmö - Följ din anmälan till prövning i gymnasiala kurser

Komvux Malmö - Följ din anmälan till prövning inom vård och omsorg

Komvux Malmö - Se din inskickade avbrottsanmälan

Komvux Malmö - IT support - Följ ditt ärende

Komvux Malmö - Inloggningsuppgifter - Se ditt ärende

SFI i Malmö stad - Följ din anmälan

Om Malmö stad

Personuppgifter hos kommunen - Följ din begäran om registerutdrag

Personuppgifter hos kommunen - Följ din begäran om radering, rättelse, begränsning, överflytt och invändningar

Bygga och bo

3D-stadsmodell - Följ din beställning

Boendeparkering - Logga in

Boendeparkering - Ansökan för tjänstebil, lätt lastbil, MC, utländskt fordon eller tillfälligt parkeringsbehov - Följ ditt ärende

Bygglov, marklov och rivningslov - Se dina ärenden

Båtplats - Se din köplats

Fasad kantsten vid in- och utfart - Följ din ansökan

Köpa småhustomter - Se köplats och köpoäng

Mättjänster - Följ din beställning

Nybyggnadskarta - Följ ditt ärende

Primärkarta - Följ ditt ärende

Kultur och fritid

Barnkalas Folkets park - Se din bokning

Barnloppis Folkets Park - Hantera din bokning

Skapa ett bibliotekskonto - Följ ditt ärende

Arrangemang på fritidsanläggning - Följ din ansökan och redovisning

Konstmuseets resestipendium från Anna Kockums fond - Följ din ansökan

Malmö stads kulturpris - Se din ansökan eller nominering

Malmö stads kulturstipendium för konstnärlig utveckling 2023 - Följ din ansökan

Projektbidrag för Ung i sommar (steg 2) - Följ din ansökan

Praktikprojekt Ung i sommar - Steg 1 - Följ din ansökan

Projektstöd inom kultur - Följ din ansökan/redovisning

Projektstöd Öppna Malmö - Följ din ansökan

Sommarkollo - Följ din anmälan

Stipendier inom kultur - Följ din ansökan/redovisning

Stöd till studieförbunden 2022 - Följ din redovisning

Stöd till studieförbunden - Följ din ansökan/redovisning

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer - Följ din redovisning

Verksamhetsstöd inom kultur - Följ din ansökan/redovisning