Självservice

Här finns de flesta av Malmö stads e-tjänster och blanketter på ett och samma ställe. Under fliken Mina sidor kan du följa dina ärenden.


Alla tjänster

Under denna rubrik ligger de e-tjänster och blanketter som du kan behöva om du bor eller arbetar i Malmö stad.


Mina sidor

Genom att logga in på Mina sidor kan du som medborgare följa dina ärenden. Du loggar in genom att legitimera dig via e-legitimation.


En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på Spara i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och du tryckt på Signera och skicka in.


Stöd för webbläsare

E-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare.

 

E-legitimation

Kommunen måste vara säker på vem det är som skickar in uppgifter och veta vem som ser uppgifterna på Mina sidor. Därför måste du signera din ansökan med e-legitimation så att kommunen kan vara säker på att du är du. 


Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Det kan innebära namn, personnummer, adresser, IP-nummer med mera.