Bostadsanpassning - Felanmälan av utrustning

I tjänsten kan du anmäla fel på utrustning som du fått via bostadsanpassningsbidrag.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag

Felsök innan du gör felanmälan

Du kan själv felsöka viss utrustning innan du gör en felanmälan.

Handsändare/fjärrkontroll

Om det är fel på din handsändare ska du alltid kontrollera att batteriet är bytt. En normal livslängd på batteriet är cirka ett år. Byte av batteri ingår inte i det som man kan få bostadsanpassningsbidrag för.

Dörrautomatik

Sätt strömbrytaren till dörrautomatiken på 0/av/off och vänta 15 sekunder innan den sätts på igen till 1/på/on. Vänta ytterligare 15 sekunder innan du provar igen.

Hiss

Om din hiss står stilla ska du alltid kontrollera att nödstoppen inte är intryckt eller att strömbrytaren inte är avstängd innan du felanmäler den.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa