Förskola och familjedaghem - Ansökan om plats

Du kan ansöka om plats i kommunal förskola eller kommunalt familjedaghem via e-tjänst eller blankett.

Tänk på att

 • du kan ansöka om plats först när ditt barn har fötts
 • ansöka senast fyra månader före det datum du har behov av plats
 • ditt barn tidigast kan börja förskola vid ett års ålder
 • om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna godkänna/signera ansökan.

Information om att ansöka om plats i förskola eller familjedaghem

Inne i e-tjänsten

 1. Ange de förskolor och/eller familjedaghem du vill ansöka till (minst 1 och max 5). Börja med ditt förstahandsval
 2. Fyll i kontaktuppgifter
 3. Ange startdatum eller startperiod (1–60 dagar) för när barnet kan börja förskola/familjedaghem. Om du önskar ett visst datum ska du skriva detta datum i båda datumfälten i din ansökan 
 4. Har barnet flera vårdnadshavare ska den andra vårdnadshavaren logga in med sin e-legitimation och godkänna ansökan inom 10 dagar

Du kan ändra startdatum eller startperiod samt vilka förskolor du önskat plats på fram till den dag barnet får beslut om plats.

Du ska inte använda e-tjänsten om

 • du eller ditt barn har skyddad identitet
 • du är bosatt utanför Malmö
 • du har ett tillfälligt personnummer

Använd istället den manuella blanketten för att ansöka om plats på förskola eller familjedaghem. Har du eller ditt barn skyddad identitet behöver du inte ange adress på blanketten. Tänk på att samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.

Om barnet har behov av särskilt stöd - skicka in separat brev och intyg

Skicka in ett brev tillsammans med din ansökan där du beskriver ditt barns behov av stöd. Du behöver också skicka med intyg från sjukvård eller annan myndighet som styrker ditt barns behov. Skicka brev och intyg till

Förskoleförvaltningen,
20580 Malmö

Utifrån underlag arbetar vi för att hitta bästa möjliga förskoleplats till ditt barn.

Särskilt utformad förskoleverksamhet

Om du ska flytta till Malmö - ansök via blankett och bifoga underlag

Vill du ha förskoleplats i samband med flytt till Malmö ska du ansöka via blanketten och bifoga underlag som styrker att ni är bosatta eller kommer att bosätta er i Malmö. Ett sådant underlag kan vara kopia på ett kontrakt eller avtal.

Var vänliga värna om miljön och skicka enbart in den sidan där det framgår era personuppgifter, bostadsadress samt tillträdesdatum.

Så fort handlingarna inkommer kan vi registrera anmälan. Datum för anmälan kommer att vara samma datum som handlingarna mottogs av oss.

Förskola med finsk inriktning

Malmö stad ingår i finskt förvaltningsområde och erbjuder en förskola med finsk inriktning som du kan söka till. Du önskar då Spinneriet finskspråkig inriktning, avdelning Lankarulla i din ansökan.

Om ditt barn har finsk anknytning kan du ansöka om stöd på finska på barnets befintliga förskola eller familjedaghem via blankett.

Ansökan om stöd på finska

Vid ansökan om plats på OB-förskola - bifoga anställningsavtal eller motsvarande

Ansöker du om plats på en OB-förskola ska du skicka in anställningsavtal eller motsvarande som styrker ditt behov av omsorg under obekväm arbetstid. Behovet ska styrkas med intyg som visar på ett regelbundet behov av omsorg på obekväm arbetstid. Detta styrks med intyg från arbetsgivare samt schema som sträcker sig över minst en fyraveckorsperiod. Behovet ska styrkas av samtliga vårdnadshavare om dessa är samboende. Om vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser, räcker det att en styrker behovet.

Tänk på att du behöver välja någon av nedan förskolor som är märkta med "OB" som önskemål i din ansökan.

 • Tröskans OB-förskola har öppet måndag– söndag klockan 06.00–21.00 (vid behov fram till 22.00).
 • Södra Sommarstadens OB-förskola har öppet måndag– söndag klockan 06.00–21.00 (vid behov fram till 22.00).
 • Ellstorps OB-förskola har öppet måndag–söndag dygnet runt.

Information om OB-förskola på kvällar, nätter och helger

Blanketter och eventuella bilagor
skickas till 

Förskoleförvaltningen
Placering- och tillsynsenheten
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten