Förskola och familjedaghem - Säga upp plats

Du bör säga upp platsen på både kommunal förskola och på familjedaghem senast två månader innan barnet ska sluta för att undvika att behöva betala extra avgifter. 

Det är viktigt att du fyller i barnets sista dag i förskolan i e-tjänsten eller på blanketten. 

Information om att säga upp plats på förskola eller familjedaghem

Information om att byta förskola eller familjedaghem

Inne i e-tjänsten

  1. Klicka på Meny och välj Mina placeringar.
  2. Klicka på Säg upp plats.
  3. Fyll i det datum som ska vara barnets sista dag i förskolan eller familjedaghemmet.
  4. Har barnet två vårdnadshavare ska den andra vårdnadshavaren logga in med sin e-legitimation och godkänna uppsägningen.

Blanketten lämnas till

Barnets förskola eller familjedaghem.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten