Förskola, familjedaghem eller fritidshem - Inkomstanmälan

För att få rätt månadsavgift för förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg) eller fritidshem behöver du göra en inkomstanmälan. Avgiften beräknas på hushållets medelinkomst per månad och om två vuxna bor i hushållet så ska båda anmäla sina inkomster var för sig.

Du ska göra en ny inkomstanmälan om

  • du har barn som ska börja i förskola, fritidshem eller familjedaghem
  • du har barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem och hushållets inkomster förändras.

Mer information om avgift på förskola, familjedaghem eller fritidshem

Så anmäler du din inkomst

  1. Starta e-tjänsten och logga in med e-legitimation.
  2. Klicka på "Meny".
  3. Välj "Mina uppgifter".
  4. Scrolla ner till rubriken Inkomstanmälan och klicka på "Ändra".
  5. Fyll i uppgifterna som efterfrågas och skicka in.

Kontaktuppgifter

Debiteringen
malmostad@malmo.se
040-34 51 35

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
sef.dataskyddssamordnare@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten