Förskola och familjedaghem - Anmälan om förändrad vistelsetid

Om du har behov av att antingen utöka eller minska antalet timmar som ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet behöver du lämna in en anmälan. 

Behovet av att utöka eller minska antalet timmar kan exempelvis gälla

  • föräldraledighet
  • om du vill studera under tiden du är föräldraledig
  • om ditt barn har speciella behov.

Obs! Du ska inte anmäla förändrad vistelsetid när syskon skrivs in i förskolan eftersom förändrad vistelsetid för det äldre barnet korrigeras automatiskt. 

Information för dig som är föräldraledig, studerande, arbetssökande eller sjukskriven med barn i förskola eller familjedaghem.

Blanketten lämnas till

Barnets förskola eller familjedaghem.

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskola@malmo.se