Projektstöd för medskapande kultur i Malmö - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Professionella kulturaktörer kan ansöka om ekonomiskt stöd för projekt där Malmöbor får möjlighet att delta i skapande kulturverksamhet.

Ansökan kan göras upp till ett bestämt belopp. För 2024 är beloppet 250 000 kronor. 

Det finns två ansökningsperioder för projektstöd:

  • En på våren för projekt som genomförs mellan juni-december 2024.
  • En på hösten för projekt som genomförs under 2025.

Information om projektstöd

Efter att ni skickat in er ansökan

Beslut om projektstöd fattas vanligen inom 8–10 veckor efter sista ansökningsdag. Särskilda villkor kan förekomma i beslutet, exempelvis att en uppdaterad planering ska inlämnas och godkännas före utbetalning.

Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om ni har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den som ansöker företräder en kulturorganisation med organisationsnummer i Malmö
  • Kulturorganisationen tar inte emot verksamhetsstöd från kulturnämnden
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa