Grundskola - Ansökan till profilutbildning (årskurs 7)

Den här tjänsten kräver inloggning

I Malmö stad kan du ansöka till tre grundskolor som erbjuder utbildningsprofil med färdighetsprov i idrott och tre grundskolor som erbjuder utbildningsprofil med färdighetsprov i musik.

 

Information om utbildningsprofilerna och färdighetsprov

Du kan ansöka till en eller flera grundskolor med utbildningsprofil. Inför årskurs 7 görs ansökan under hösten, när eleven går i årskurs 6. En ny ansökan måste göras för varje skola som eleven söker till. 

Antagningsbesked och svar

Besked om en elev har blivit antagen eller inte skickas ut i e-tjänsten den 5-9 december. Det är viktigt att tacka ja eller nej till platsen senast den 15 december om eleven blir antagen till en utbildningsprofil. Om elever tackar nej, kommer reserver att erbjudas de lediga platserna. 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter kan inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället den aktuella skolan.

You cannot use this e-service if you have protected personal data. Information handed to this e-service can be treated as public information. Therefore it is not possible to grant full protection from unauthorized insight. Contact the school directly instead.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa