Grundskola - Ansökan till spets- och profilutbildning (årskurs 7)

Den här tjänsten kräver inloggning

I Malmö stad kan du ansöka till profilutbildningar med inriktning idrott eller musik samt spetsutbildningar med inriktning matematik eller engelska. 2023 års ansökningsperiod pågår mellan den 12 september och den 23 oktober. 

 

Information om utbildningsprofilerna och färdighetsprov

Information om spetsutbildningar i engelska eller matematik

Du kan ansöka till en eller flera grundskolor med utbildningsprofil eller spetsinriktning. Inför årskurs 7 görs ansökan under hösten, när eleven går i årskurs 6. En ny ansökan måste göras för varje skola som eleven söker till. Observera att detta innebär att du går på skolan där inriktningen ges. Du kan alltså inte gå kvar på din nuvarande skola och samtidigt gå en profil- eller spetsutbildning.

Saknar någon av vårdnadshavarna e-legitimation (BankId eller Freja eId+) behöver ni kontakta den aktuella skolan som istället tillhandahåller blankett.

Antagningsbesked och svar

Besked om en elev har blivit antagen eller inte skickas ut mellan den 4-8 december. Det är viktigt att du tackar ja eller nej till platsen innan den 14 december om eleven blir antagen på utbildningen. Om elever tackar nej eller inte svarar på erbjudandet, kommer reserver att erbjudas de lediga platserna.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter kan inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället den aktuella skolan som tillhandahåller blankett.

You cannot use this e-service if you have protected personal data. Information handed to this e-service can be treated as public information. Therefore it is not possible to grant full protection from unauthorized insight. Instead, contact the school that will provide a form.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa