Samhällsorientering - Anmälan

Du kan anmäla dig till kursen samhällsorientering i Malmö om du är mellan 18 och 66 år och nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Du kan läsa samhällsorientering på ditt modersmål eller ett annat språk som du kan. Kursen är gratis.

Om samhällsorientering

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 0733-237720.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Civic orientation - Registration

You can register for civic orientation in Malmö if you are between the ages of 18 and 66 and recently received permanent residence status in Sweden.

You can take the course in your native language or in another language that you understand. The course is free. 

About civic orientation

Protected identity? 

If you have a protected identity you should not be using this e-service. This is because the information registered in the e-servcie could be part of a public record. Neither is it possible to guarantee complete protection from unathorized insights. Instead, contact Komvux Malmö by telephone 0733-237720.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa