Mark för verksamhet - Intresseanmälan

Vill du köpa mark för nyetablering av kontor och industri kan du skicka in en intresseanmälan för ett specifikt område till Malmö stad.

Se aktuella och planerade verksamhetsområden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa