Lägenhetsregister för flerbostadshus och specialbostäder - Uppdatera och registrera

Du som äger flerbostadshus eller specialbostäder med bostadslägenheter ska anmäla nya, förändrade eller borttagna bostadslägenheter. 

Vi har som ambition att registrera lägenheter 3-4 månader innan inflyttning. Registrering av lägenheter i samband med byggnation ska ske senast 1 månad efter att bostadshuset har färdigställts.

Tänk på att

 • Huset räknas som färdigt när lägenheterna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten innan alla byggnadsarbeten är klara anses huset vara färdigställt när inflyttning sker.
 • Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas sedan av Malmö stad. Finns bara en lägenhet på adressen ska inte lägenhetsnummer sättas.
 • Du behöver ha beviljat bygglov eller ha gjort anmälan innan vi kan registrera nya lägenhetsnummer.

Så arbetar Malmö stad med lägenhetsregister

Uppgifter som du behöver lämna

 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Lägenhetsnummer
 • Bostadsarea
 • Antal rum
 • Typ av kök, till exempel kök eller kokvrå
 • Typ av bostad, till exempel specialbostad eller studentbostad

Frågor om lägenhetsnummer

Fastighetsägare vänder sig till Malmö stads stadsbyggnadskontor, sbk.lagenhetsregister@malmo.se.

Boende vänder sig till fastighetsägaren.

Lantmäteriet - Information om lägenhetsregistret

Efter att du skickat in din anmälan

Malmö stad kommer löpande registrera eller avregistrera lägenhetsnummer inom 10 dagar från att anmälan inkommit. Vid byggnation krävs det att byggnaden fått slutbesked i processen för bygglov eller anmälan samt blivit fastställd som gällande innan lägenhetsnummer registreras.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Adress
 • Beviljat bygglov eller ha gjort en anmälan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa