Polygonpunkter och höjdfixar från stomnät - Hämta information

Via denna tjänst kan du hämta information om polygonpunkter och höjdfixar i stomnätet. Tjänsten är kostnadsfri.

I tjänsten visas befintliga polygonpunkter och höjdfixar i en digital stomnätskarta. Polygonpunkternas läge redovisas i plan och höjdfixarnas läge redovisas i höjd. 

Du kan få ut information om max 10 stompunkter per beställning.

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 (EPGS 3008).
Höjdsystem: RH2000.

Mer information om stomnät, polygonpunkter och höjdfixar

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa