Arbetsmarknadsanställning - Ansökan om ledighet, semester eller föräldraledighet

Har du anställning via arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad och vill ansöka om semester, ledighet eller föräldraledighet ska du lämna in en blankett till handläggaren på arbetsgivarfunktionen. 

Det är viktigt att du planerar in din frånvaro i god tid tillsammans med din handledare eller arbetsledare innan du ansöker. Handledaren ska också skriva under din ansökan innan du lämnar in den.

Vill du vara föräldraledig ska du ansöka om föräldraledighet senast två månader innan du vill vara ledig.

Arbetsmarknadsavdelningen - information om frånvaro, semester och ledighet 

Lämna in ansökan till

Din handläggare på arbetsgivarfunktionen.

Kontaktuppgifter

Arbetsmarknadsavdelningen
asf.arbetsmarknad@malmo.se
040-34 45 90

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se