Föräldrakurser - Anmälan

Malmö stad har flera olika kurser för föräldrar. Det kan till exempel handla om att stärka samspelet mellan barn och föräldrar eller stärka barnets självkänsla.

  • Varje kurs består av flera träffar. Du kan läsa mer om hur många träffarna är nedan eller i kalendern. Kalendern visar första tillfället för varje kurs.
  • Observera att om båda föräldrarna ska gå, så måste varje förälder anmäla sig.

I denna e-tjänst kan du anmäla dig till:

  • Alla barn i centrum (ABC) – fyra gruppträffar á 2,5 timmar med fokus på att stärka barnets självkänsla och förebygga konflikter.
  • Föräldraskap i Sverige (FÖS) – fem gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige.
  • Trygghetscirkeln – åtta gruppträffar med fokus på samspel mellan föräldrar och barn. 

Malmö stad erbjuder även andra kurser för föräldrar

Av- och ombokning

Antalet platser är begränsat så om du har anmält dig och inte kan gå är det viktigt att du hör av dig till oss.  Besöket kan av- och ombokas till senast 48 innan kursstart. Skicka då e-post till: foraldrakurser.asf@malmo.se

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 10.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa