Produktionsstöd för återstart av Malmös kulturliv - Redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

Ni som har fått beviljat produktionsstöd för återstart av Malmös kulturliv ska skicka in en redovisning till Malmö stad när er insats eller projekt är avslutat. 

Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att insatsen eller projektet är genomfört. Tänk på att redovisningen tydligt ska knyta an till den ansökan ni skickade in i slutet av 2021. 

Information om produktionsstöd för återstart

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en redovisning?

Om ni har sparat en påbörjad redovisning i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa