Leverera måltider till mötesplatser - Intresseanmälan för restaurangägare

Du som är restaurangägare kan lämna intresseanmälan om att få leverera förbeställda måltider direkt till en eller flera av Malmö stads tio mötesplatser för seniorer. 

För de tre mötesplatser som ligger i nära anslutning till Malmö stads egna restauranger (Mathildenborg, Tuppen och Dammfrigården) levererar du måltiderna under de tider när restaurangerna är stängda.

Öppettider för Mathildenborgs, Tuppens och Dammfrigårdens restauranger

Malmö stads mötesplatser för seniorer

Det krävs ingen upphandling med Malmö stad för att kunna leverera mat till mötesplatserna. 

Tänk på att

  • besökarna anser att priset för en måltid är en viktig faktor i deras val av restaurang
  • det är önskemålen från mötesplatsernas besökare som styr efterfrågan på hur många måltider som beställs. Antalet måltider i leveransen kan därför variera från gång till gång.

Betalning för leverans av måltider

Du tar betalt för måltiderna på plats direkt av mötesplatsernas besökare med den betalningsmetod du föredrar (Swish, kontant eller kort).

Skicka in din intresseanmälan

Skicka din intresseanmälan via e-post till Christina Widerstrand eller Marie Hendra.

Christina Widerstand

E-post: christina.widerstrand@malmo.se

Telefon: 0768-66 29 60

Marie Hendra

E-post: marie.hendra@malmo.se

Telefon: 0728-86 72 89

Efter att du skickat in din ansökan

Vi tar kontakt med dig för vidare detaljer om upplägget. Hör gärna av dig om du har frågor!

Personuppgiftsansvarig

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

hvo@malmo.se