Konstmuseets resestipendium från Anna Kockums fond - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som är svensk bildkonstnär kan söka resestipendium till studie- eller inspirationsresa. Resestipendiet går i första hand till resor till Österlen, men även andra resmål kan beaktas.

Ansökningsperiod för hösten 2022 är 29 augusti till 23 september. 

Läs mer om våra andra konststipendier och fonder

Obligatoriska bilagor till ansökan

  • CV (antingen som bifogad fil eller ifyllt direkt i ansökan)
  • Bilddokumentation över ditt konstnärskap

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 44 03.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa