Arbetsmarknadsanställning - Ansökan om friskvårdbidrag

Du som har en arbetsmarknadsanställning via arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad kan ansöka om friskvårdsbidrag via Epassis e-tjänst eller app.

Ansökan måste lämnas in under din anställning på arbetsmarknadsavdelningen. För kvittoköp är deadline 14 november 2023. Efter detta datum kommer Epassi att stänga för hantering av kvitton. För köp via Epassi-ansluten leverantör är deadline 31 december 2023. Om du inte ansöker innevarande år försvinner ditt friskvårdsbidrag.

 Mer information om arbetsmarknadsavdelningen

Du kan få bidrag på max 2 000 kronor per år för aktiviteter som är godkända av Skatteverket.

Skatteverket - friskvårdsbidrag

Epassis e-tjänst och app

Alla anställda i Malmö stad får ett personligt Epassi-konto. Pengarna tilldelas automatiskt ditt Epassi-konto och summan anpassas om du har en tidsbegränsad anställning. 

För att ansöka om friskvårdsbidrag ska du göra följande:

  1. Klicka på "Starta Epassis e-tjänst" eller ladda ner Epassis app på din mobil.
  2. Logga in i e-tjänsten eller appen med hjälp av personnummer och e-legitimation.
  3. Sök efter den friskvårdsaktivitet som du vill göra.
  4. Prata med friskvårdsleverantören och säg att du vill betala med Epassi och visa din e-legitimation.

Mer information om friskvård via Epassi

Om din friskvårdsleverantör inte är ansluten till Epassi

Betala själv för aktiviteten och skicka därefter in kvittot till Epassi genom att klicka på "Registrera ditt kvitto" när du är inloggad i e-tjänsten eller appen.

Tänk på att du inte kan få tillbaka pengar för köp gjorda hos friskvårdsleverantörer som är anslutna till Epassi genom att lämna in kvitton.

Kontaktuppgifter

Arbetsmarknadsavdelningen

asf.arbetsmarknad@malmo.se

040-34 45 90

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden

asf@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten