Gymnasieskola - Ansökan om resebidrag vid funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och går på en gymnasieskola i eller utanför Malmö kan ansöka om resebidrag. Resebidraget kan antingen vara en kontant ersättning eller ett gymnasiekort. Kontant ersättning får du om du inte kan nyttja kollektivtrafiken.

Du kan få resebidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att vara garanterad att få ditt busskort eller din kontanta ersättning innan skolstart behöver vi få in din ansökan senast

  • 17 juni 2023 om du ska börja årskurs 2 eller 3
  • 22 juli 2023 om du ska börja årskurs 1.

Bifoga handlingar som styrker funktionsnedsättning

Du ska  bifoga underlag där ditt behov av resebidrag styrks genom utlåtande från läkare, psykolog eller annan relevant profession.

För kontant ersättning - bifoga fler handlingar

Behöver du nyttja annat färdsätt än kollektivtrafik, till exempel färdtjänst, kan du få kontant ersättning.

Du kan få kontant ersättning med som högst 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som du har kostnader för resor mellan din folkbokföringsadress och gymnasieskolan. Tänk på att kontant ersättning betalas ut månadsvis efter att du visat upp kvitto eller annat underlag för dina resekostnader. 

För att få kontant ersättning ska du bifoga följande till din ansökan:

  • Läkarintyg, färdtjänstbeslut eller motsvarande som styrker behovet av annat färdsätt.
  • Kvitto eller annan underlag som styrker dina resekostnader mellan folkbokföringsadressen och gymnasieskolan.

Ansökan och bifogade handlingar
skickas till

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

gyvux@malmo.se

040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se