Bygglov och anmälan - Se dina ärenden

I e-tjänsten kan du se pågående eller avslutade ärenden samt ta del av beslut för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och teknisk anmälan.

Information om processen för lov och teknisk anmälan

För att kunna använda tjänsten ska du vara registrerad i ärendet med ditt personnummer. Du måste även ha någon av följande roller:

  • sökande
  • medsökande
  • byggherre
  • ombud
  • kontrollansvarig
  • kontaktperson eller
  • arkitekt

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Eventuellt kundnummer för företag