Grundskola - Besvara erbjudande om plats vid skolbyte

Du kan besvara erbjudande om plats vid skolbyte inom Malmö via e-tjänst, blankett eller e-post (om du saknar BankID men har angett din e-postadress på ansökningsblanketten). Sista svarsdatum står i erbjudandet.

Tänk på att

  • samtliga vårdnadshavare ska besvara erbjudandet
  • om ni tackar nej eller om erbjudandet inte besvaras i tid förlorar ni skolplatsen
  • om samtliga vårdnadshavare har tackat ja till erbjudandet skickas det ut ett placeringsbeslut och skolan kommer kontakta dig för mer information om skolstart.

Information om att byta grundskola

Besvara bara erbjudande vid byte inom Malmö

Samtliga vårdnadshavare ska besvara erbjudandet om du

  • ansökt om skolbyte från en fristående skola till en kommunal inom Malmö
  • ansökt om skolbyte vid flytt inom Malmö
  • ansökt om skolbyte mellan två kommunala skolor i Malmö under skolbytesperioderna.

Om du ansökt om skolbyte från annan kommun så behöver du inte besvara beslutet du fått. Skolan kommer ta kontakt med dig. 

Om du saknar e-legitimation

Du kan besvara erbjudande om skolplats via blankett om du saknar e-legitimation. Tänk på att samtliga vårdnadshavare ska underteckna blanketten. Det är också viktigt att blanketten har kommit in till Malmö stad senast sista svarsdatum, annars förlorar ni skolplatsen.

Besvara erbjudande via e-post

Om båda vårdnadshavare har angett e-postadress på ansökningsblanketten så kan ni besvara erbjudandet om skolplats via e-post. Tänk på att båda vårdnadshavare måste skicka in varsitt svar från e-postadresserna som ni angett i ansökan senast sista svarsdatum. Skicka svaren till malmostad@malmo.se.

Skicka in blanketten till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Du ska skicka in blanketter i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten