Synpunkter och klagomål på socialtjänsten, vård, omsorg och stöd

Via e-tjänsten kan du lämna in synpunkter och klagomål på Malmö stads äldreomsorg och hemsjukvård, stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg (socialtjänsten).

Dina åsikter är värdefulla för oss och för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Du kan välja att vara anonym när du lämnar synpunkter eller klagomål i e-tjänsten, men om du vill ha svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. 

Vill du inte lämna dina synpunkter eller klagomål via e-tjänsten kan du alltid ta kontakt med aktuell verksamhet direkt.  

Vill du lämna synpunkter på färdtjänst?

Då ska du inte använda denna e-tjänst. I stället kan du skicka in din synpunkt direkt till serviceresor via ett formulär. 

Lämna synpunkter på färdtjänstresor

Du kan inte överklaga beslut i e-tjänsten

Hur du gör för att överklaga får du information om i samband med att du får ett beslut. Har du frågor kan du kontakta din handläggare. 

Vill du överklaga beslut om bistånd kan du läsa mer om det här: Överklaga beslut om bistånd

Efter att du skickat in ditt ärende

Om du har lämnat dina kontaktuppgifter kommer du först att få en bekräftelse. Ditt ärende skickas sedan vidare till ansvarig verksamhet. Verksamheten utreder vad som har hänt och arbetar för att eventuella brister inte ska upprepas. 

Du får svar från Malmö stad inom 14 dagar om du lämnat dina kontaktuppgifter. Beroende på vad ärendet handlar om kan utredningen ta längre tid. I så fall får du information om det.

Andra instanser som tar emot synpunkter och klagomål på vård och omsorg

Arbetsmarknads- och socialnämnden, asf@malmo.se
Funktionsstödsnämnden, fsf@malmo.se
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, hvo@malmo.se

 

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00