Mättjänster - Beställning

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för en förening beställa olika mättjänster, exempelvis i samband med en bygglovsansökan.

Mättjänster du kan beställa

Mättjänster som debiterats i startbeskedet efter lovansökan

  • Finutsättning
  • Byggplatsnät
  • Lägeskontroll 

Mättjänster där kostnad tillkommer

  • Grovutsättning
  • Utvisning av gräns
  • Övriga mättjänster (exempelvis höjdmätningar)

Läs mer om våra olika mättjänster 

Vi kontaktar dig inom 5 arbetsdagar efter inskickad beställning

Vi tar kontakt med dig via telefon eller e-post angående tid för mätning och eventuell prisuppgift inom 5 arbetsdagar efter att du skickat in beställningen. Därefter kan du själv välja om du vill gå vidare med beställningen eller inte. 

Läs mer om prisuppgifter och vår taxa

Följ ditt ärende via Mina sidor 

Logga in på Mina sidor efter att du skickat in din beställning för att följa ditt ärende eller kontakta din handläggare gällande ärendet.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Mätningsenheten, Malmö stad. Adress:  August Palms plats 1.  Telefonnummer: 040-342335.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa