Mättjänster - Beställning

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för en förening beställa olika mättjänster, exempelvis i samband med en bygglovsansökan.

Mättjänster du kan beställa

  • Finutstakning (kan bara beställas efter att du beviljats startbesked)
  • Byggplatsnät
  • Lägeskontroll 
  • Grovutstakning
  • Utvisning av gräns
  • Övriga mättjänster (exempelvis höjdmätningar)

Läs mer om våra olika mättjänster 

Vi kontaktar dig inom 5 arbetsdagar efter inskickad beställning

Vi tar kontakt med dig via telefon eller e-post angående tid för mätning och prisuppgift inom 5 arbetsdagar efter att du skickat in beställningen. Därefter kan du själv välja om du vill gå vidare med beställningen eller inte. 

Avgift efter att arbetet utförts

Du betalar för mättjänsterna först efter att arbetet utförts. För finutstakning, byggplatsnät och lägeskontroll betalar du fasta avgifter enligt stadsbyggnadsnämndens taxa. Avgiften för grovutstakning, utvisning av gräns och övriga mättjänster är enligt stadsbyggnadsnämndens taxa plus moms per påbörjad timme, inklusive för- och efterarbete samt körning.

Prisuppgifter och stadsbyggnadsnämndens taxa

Följ ditt ärende via Mina sidor 

Logga in på Mina sidor efter att du skickat in din beställning för att följa ditt ärende eller kontakta din handläggare gällande ärendet.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stads kontaktcenter. Adress:  August Palms plats 1.  Telefonnummer: 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa