Trädgårdspraktik - Ansökan

Fastighets- och gatukontoret erbjuder praktik på förvaltningens trädgårdsanläggningar för studenter som studerar en trädgårdsutbildning på gymnasiet, en yrkesutbildning eller högskola och universitet. Varje besöksanläggning erbjuder ett varierat utbud av praktiskt trädgårdsarbete beroende på säsong.

Viktigt att veta innan du ansöker om en praktikplats

Utbildning

Praktiken ska vara kopplad till din studieperiod på en trädgårdsutbildning för att du ska bli tilldelad en praktikplats. I e-tjänsten ska du ladda upp ett studieintyg som bekräftar din pågående utbildning.

Praktikperiod

Du ska ha minst två veckors sammanhängande praktik. Om du har en längre sammanhängande praktik är det en fördel i urvalet.

Vi accepterar bara praktikanter under perioden vecka 11 - vecka 46. Du kan ansöka senast sex veckor innan önskad praktikperiod.

Ingen ersättning och boende

Du får ingen ersättning eller boende från Malmö stad under din praktikperiod.

En inskickad ansökan innebär inte en godkänd praktikplats

Du kommer få återkoppling genom e-post om du gått vidare i urvalet. Om du går vidare kommer du bli kallad till en intervju.

Påfrestande arbete på praktikplatsen

På varje praktikplats utförs arbetsuppgifter som kan innebära tunga lyft och påfrestande arbete för kroppen. Det är viktigt att du som ansöker förstår att dessa moment ingår som en naturlig del av arbetet.

Anläggningar där du kan praktisera

Katrinetorp landeri

En av landets bäst bevarade empireanläggningar med historiska trädgårdar och tillhörande engelsk landskapspark. Köksträdgården är en av Nordeuropas största.

Läs mer om Katrinetorp landeri

Slottsträdgården

En ekologisk trädgård mitt i Malmö med stora rabatter fyllda med 100-tals olika perenner och lignoser, fält med grönsaker, annueller och ett högt besökstryck.

Läs mer om Slottsträdgården

Torups slott och slottspark

En av Nordens bäst bevarade renässansborgar, med en magnifik slottspark intill bokskogen och en trädgårdsanläggning med spår från fem sekler.

Läs mer om Torups slott och slottspark

Följande behövs för e-tjänsten

  • Studieintyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa