Vägvisning - Ansökan

Här kan du som företagare ansöka om vägmärken med vägvisning till din verksamhet. Om din ansökan blir godkänd beror på många olika faktorer, främst trafiksäkerheten. Blir din ansökan godkänd ska du betala en avgift för vägvisningen. 

Ansökan gäller för vägvisning på kommunal väg inom Malmö stad. Vill du ha vägmärken med vägvisning på statlig väg ska du i stället skicka in en ansökan till Trafikverket.  

Ansök om vägvisning på statlig väg hos Trafikverket

Tänk på att 

 • Vägmärkena bör innehålla så lite information som möjligt för att inte distrahera förare och riskera trafiksäkerheten. 
 • Inom tättbebyggt område är Malmö stad mycket restriktiv med att godkänna vägvisning till verksamheter. Detta beror på att det ska vara så få vägmärken som möjligt i gatumiljön. 
 • Du kan ansöka om max 5 vägmärken för vägvisning i e-tjänsten.  
 • Tillståndet är giltigt i max 5 år om inget annat anges, sedan kan de tas ned. 

Kriterier som verksamheten ska uppfylla 

För att Malmö stad ska godkänna din ansökan ska din verksamhet uppfylla någon eller några av kriterierna nedanför.

Verksamheten ska

 • ha en stor daglig ström av besökare
 • vara av stort allmänintresse
 • vara mycket svåråtkomlig
 • vara mycket specifik
 • inte kunna hittas med hjälp av andra vägmärken
 • potentiellt kunna orsaka trafikkaos om inte trafikanter kan hitta till platsen utan vägvisning.

Vad vägmärken med vägvisning bör innehålla 

 • Budskapet ska vara tydligt och enkelt att läsa för trafikanterna. 
 • Finns det ett lokaliseringsmärke som passar för din verksamhet bör den användas. Du väljer ett eventuellt passande lokaliseringsmärke i e-tjänsten. Se alla lokaliseringsmärken på Transportstyrelsens hemsida.
 • Texten ska vara kort och allmän samt beskriva vilken typ av verksamhet det är. Exempel: ”busstation”, ”bilskrotning”, ”sågverk”, ”handelsträdgård” eller liknande.

Företagslogotyper, verksamhetsnamn och marknadsföring är inte tillåtet. 

Om din ansökan blir godkänd – betala avgift 

Du betalar för vägmärkena och monteringen av dem. Du får en faktura som du ska betala innan Malmö stad beställer och sätter upp vägmärkena. Vägvisningen kommer tillhöra Malmö stad och inte din verksamhet. 

Om din verksamhet upphör, om giltighetsperioden går ut eller om vägmärkena blir gamla tas vägvisningen ner. Om du vill ha ny vägvisning måste du ansöka och betala igen. 

Giltighetsperiod för vägvisning

Ett tillstånd för vägvisning är giltigt i fem år om inget annat anges. 

Efter fem år kommer Malmö stad göra en omprövning av beslutet. Då kan vägmärkena med vägvisningen tas bort utan att det meddelas.  

Malmö stad kan också ta bort vägvisningen tidigare om platsen med vägvisning har blivit mer bebyggd och ingått i tättbebyggt område.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa