Komvux - Ansökan om tillfälligt nummer för ukrainska medborgare

Du som är ukrainsk medborgare, saknar svenskt personnummer och har skydd av massflyktsdirektivet behöver ansöka om ett tillfälligt nummer för att sedan kunna ansöka till Komvux. 

Krav innan du ansöker

För att kunna ansöka om tillfälligt nummer behöver du vara bosatt i Malmö och kunna styrka ditt ukrainska medborgarskap och uppehållstillstånd. 

Bifoga handlingar

Du behöver bifoga följande handlingar till din ansökan: 

  • kopia av ditt pass eller nationellt id-kort
  • kopia av ditt uppehållstillstånd

Skicka ansökan och bifogade handlingar till

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Vuxantagningen
205 80 Malmö

Efter att du skickat in din ansökan

  1. Om din ansökan blir godkänd får du ett mejl med inloggningsuppgifter till den mejladress du uppgett i din ansökan.
  2. Logga in med dina inloggningsuppgifter på Komvux ansökningswebb och gör din ansökan. 

 

Apply for a temporary number to apply for Komvux for Ukrainians with the protection under the Temporary Protection Directive

If you are a Ukrainian citizen protected under the Temporary Protection Directive, without a Swedish personal identity number and wish to study at Komvux in Malmö stad, you first need to apply for a temporary number to be able to apply in our application website. 

Requirements before you apply

To be able to apply for a temporary number you need to be resident in Malmö and be able to provide your Ukrainian citizenship and residence permit. 

Enclose documents

You have to enclose the following documents to your application: 

  • a copy of your passport or national ID card
  • a copy of your residence permit card

Send your application and enclosed documents to

Gymnasie-vuxenutbildningsförvaltningen
Vuxantagningen
205 80 Malmö

After you submit your application

  1. If your application is approved, you will receive an e-mail with login details to the e-mail adress you have stated. 
  2. Log in with your login details on Komvux application website and make your application.

Kontaktuppgifter

Vuxantagningen

vuxantag@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se